, . , ,
                           
 

" " -

: KINOM.
: 72

- Genbaku no ko

1952

? !
  © 2018