, . , ,
                           
 

.

: .
: 65

.

- ? . https://youtu.be/V6-AtKpK8G0

!

? !
  © 2018